Zanimive povezave na druge spletne slovarje


 Viri

Splošni slovarji in korpusi:

Terminološki slovarji:

 • Turk, Ivan: Pojmovnik poslovne informatike, Društvo ekonomistov Ljubljana, Ljubljana 1987
 • Računalništvo, 2. izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 1990
 • Statistični terminološki slovar, Statistično duštvo Slovenije, Slovenska akademija zhanosti in umetnosti, Ljubljana 2001
 • Računalniški slovarček, 3. razširjena izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 1993
 • Meše, Pavel: Angleško-slovenski, slovensko-angleški slovar telekomunikacije, SmartCOM, Ljubljana 1993
 • Simič, Slobodan: Pojmovnik računalniških komunikacij, Inštitut za komunikacije in informatiko, Ljubljana 1993
 • Meše, Pavel: Mobilnost v telekomunikacijah, Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana 2000
 • Filipović, Nenad, Popović, Milojka, Purg, Danica, Vakanjac, Denise: Slovar poslovnih izrazov, Mladinska knjiga, Ljubljana 2001
 • Turk, Ivan: Pojmovnik uporabniške informatike, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana 2002
 • Meše, Pavel: Varnost v elektronskih komunikacijah in informacijski tehnologiji, Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana 2003
 • Slovenski standard SIST ISO 9000, Sistemi vodenja kakovosti, Temelji in slovar
 • Besednjak ITIL izrazoslovja, qSTC, Ljubljana 2005
 • Geslovniki (barvni geslovnik, tipografski geslovnik), http://www.graficar.si/
 • Bibliotekarski terminološki slovar, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Narodna in univerzitetna knjžnica, Ljubljana 2009
 • Iskanje po računalniških slovarjih, http://m.anyterm.info/multidic.php
 • Slovar Laboratorija za telekomunikacije pri Fakulteti za elektrotehniko Ljubljana, http://slovar.ltfe.org
 • Večjezična terminološka zbirka EVROTERM, http://evroterm.gov.si/
 • Vodnik po znanju projektnega vodenja,PMI Slovenija, http://www.pmi-slo.org/pmbok
 • Računalniški slovarček – http://dis-slovarcek.ijs.si
 • Language Portal – Microsoft, https://www.microsoft.com/language/
 • Cloud Computing Glossary, http://cloudtimes.org/glossary/

Leksikoni:

 • Računalništvo, 2. izdaja, Cankarjeva založba, Ljubljana 1991
 • Leksikon računalništva in informatike, Založba Pasadena, Ljubljana 2002
 • Wikipedija, prosta enciklopedija, http://sl.wikipedia.org/wiki/

Strokovna literatura:

 • Uporabna informatika, Slovensko društvo INFORMATIKA, http://www.uporabna-informatika.si
 • Vidmar, Tone: Informacijsko-komunikacijski system, Založba Pasadena, Ljubljana 2002
 • Vintar, Mirko: Informatika, Bons, Ljubljana 2003
 • Wechterbach, Rado, Lokar, Matija: Informatika, DZS, Ljubljana 2005
 • Zbornik posvetovanja Dnevi slovenske informatike, Slovensko društvo INFORMATIKA, Ljubljana 2003-
 • Kovačič, Andrej, et al.: Prenova in informatizacija poslovanja, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2004
 • Kovačič, Andrej, Bosilj Vukšić, Vesna: Management poslovnih procesov, GV Založba, Ljubljana, 2005
 • Kostrevc, Ljubomir: Računalništvo in informatika, Založba Pasadena, Ljubljana, 2006
 • Gradišar, Miro, Jaklič, Jurij, Turk, Tomaž: Osnove poslovne informatike, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2007
 • BS ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques - Information security management systems – Requirements, British Standard Institution.

Članki: