O Islovarju

Islovar je terminološki slovar informatike, razlagalni in informativni slovar, ki strokovno izrazje pomensko in jezikovno opisuje, vrednoti in kateremu so dodani angleški ustrezniki, navadno kot ameriška različica.

Slovar zajema informacijsko izrazje, to je temeljno izrazje informatike, informacijske tehnologije in telekomunikacij, pa tudi posebnih področij, kot so podatkovne baze, uporabniški vmesniki, poslovna informatika, objektna tehnologija, umetno zaznavanje in sociološki vidiki. Besed splošnega pomena Islovar ne vsebuje.

Med sodelavci in uredniki so številni strokovnjaki – informatiki in jezikoslovci. Uporabljajo se vsi dostopni slovarski viri.

Islovar nastaja sproti, neposredno na spletu, zato so izrazi opremljeni z značkami ureditve (predlog , pregledano , strokovno pregledano  in urejeno ). Več v razdelku o značkah. Urejeni sestavki vsebujejo razlage in kvalifikatorje.

Uporabnikom ponuja Islovar številne možnosti:

Za iskanje po Islovarju in ogled foruma se ni treba prijavljati, Za vnos novih izrazov in razlag, razprave v forumu pa se morajo uporabniki prijaviti. Če se v Islovarju še niso registrirali, to opravijo na strani Registracija.

Nove izraze pregleduje in po potrebi popravlja urednica slovarja. Uredniki Islovarja imajo dostop do posebnega dela slovarja (gradbišča) za urejanje sestavkov. Islovar izdaja jezikovna sekcija Slovenskega društva Informatika. Predsednik sekcije je Jože Kranjc. Več v Zgodovina Islovarja.

Glavni urednik slovarja: Ivan Kanič, pomočnica glavnega urednika: Katarina Puc

Uredniki: Vladimir Batagelj, Julija Bele, Katja Benevol Gabrijelčič, Alenka Brezavšček, Saša Divjak, Jurij Jaklič, Janez Kanič, Matjaž Kljun, Tomaž Klobučar, Jože Kranjc , Evelin Krmac, Igor Mlakar, Katarina Puc, Vladislav Rajkovič, Niko Schlamberger, Tomaž Turk.

Tehnična vprašanja: Tomaž Turk, Jurij Jaklič