Navodila urednikom

V nadaljevanju opisujemo vnos novih izrazov in tehnično urejanje sestavkov. Navodila za vsebinsko urejanje sestavkov si oglejte tule.

1. UREJANJE SLOVARJA

Uredniki urejajo slovarske sestavke v rubriki Gradbišče. Levi del gradbišča je namenjen urejanju sestavkov, ob tem pa lahko neodvisno iščemo po drugih sestavkih na desni strani gradbišča.

2. VNOS NOVIH IZRAZOV

Nove sestavke vnašamo v levem delu gradbišča, s pritiskom na gumb Nov vnos. Najprej vnesemo izraz v slovenskem jeziku (iztočnico), nato razlago, sledi še vnos izraza v angleškem jeziku. 

Vnašanje zaključimo s pritiskom na tipko enter. Izraze in razlage popravimo tako, da jih kliknemo in besedilo popravimo.

Če obstaja za pomen, ki ga urejamo, več izrazov (t. j. sinonimov; npr. internet, medomrežje), v isti vnos dodamo več izrazov. Tako ravnamo tudi, če za dani pomen obstaja več angleških sinonimov.

Če se izraz, ki ga vnašamo, v strokovnem jeziku uporablja tudi za neki drug pomen, npr. bralnik in za ta pomen že obstaja slovarski sestavek, nas pri vnosu izraza Islovar na to opozori s prikazom pogovornega okna, v katerem je izraz izpisan skupaj s celotnim sestavkom, v katerem že nastopa. Odločiti se moramo, ali želimo ustvariti popolnoma nov slovarski sestavek (izberemo Vseeno dodaj), ali pa želimo sestavka združiti – tako dobimo sestavek z dvema razlagama (izberemo Izberi). Če ustvarimo popolnoma nov slovarski sestavek, izraza ločimo z zaporednima številkama (npr. zapis1, zapis2).

Ko vnesemo posamezen izraz, se ob njem prikažejo gumbi, ki po vrsti pomenijo naslednje:

  • podrobno urejanje izraza (npr. obrazilo, naglašena oblika, spol, preusmeritev z glej),
  • odstranitev izraza iz slovarskega sestavka (pri tem sestavek ostane v slovarju, v njem tudi morebitni drugi slovenski in angleški sinonimi ter razlaga),
  • izbris izraza iz slovarja (izraz se izbriše iz slovarja; izbriše se iz vseh sestavkov, v katerih nastopa, če to po opozorilu potrdimo z izbiro Vseeno izbriši),
  • premik izraza nad druge izraze ali pod nje v sestavku (tako uredimo vrstni red izpisa sinonimov),
  • prikaz zgodovine izraza,
  • izpis pripadajočega slovarskega sestavka na dnu gradbišča.

Ko vnesemo posamezno razlago, se ob njej prikažejo gumbi, ki po vrsti pomenijo naslednje:

  • podrobno urejanje razlage (npr. opomba, vir razlage),
  • izbrisanje razlage iz slovarja,
  • prikaz zgodovine razlage.

Uporabnika slovarja napotimo na primerjavo dveh izrazov oz. razlag tako, da med urejanjem sestavka (v levem delu gradbišča) poiščemo drugi izraz z iskalnikom ter ga z miško odnesemo na zeleno polje, ki se ob tem prikaže na površini sestavka, ki ga urejamo. Islovar nas vpraša, kakšno primerjavo želimo narediti (enakovredna primerjava, nadrejeni pojem, podrejeni pojem).

3. UREJANJE

Obstoječe sestavke urejamo tako, da jih najprej poiščemo v iskalniku na desni strani gradbišča. Iščemo bodisi po izrazih, razlagah ali po lastnostih celotnega vnosa (npr. po zbirkah). Do podrobnejšega iskanja pridemo s klikom na Iskanje. Iščemo lahko po različnih lastnostih izrazov, razlag ali vnosov. Če želimo iskalne pogoje pobrisati, kliknemo nazaj na gumb Iskanje.

Če želimo najdeni izraz oz. pripadajoči sestavek urediti, ga dvakrat kliknemo, da se prikaže na levi strani gradbišča. Če je izraz uporabljen v več vnosih, se prikažejo vsi vnosi, urejeni po zavihkih.

Z večjimi gumbi na gradbišču lahko pregledamo zgodovino posameznega vnosa, pregledamo forumske objave, odstranimo celoten vnos in spreminjamo oznako ureditve.

4. ZBIRKE

Sestavek uvrstimo v zbirko tako, da ga poiščemo z iskalnikom, dvakrat kliknemo, da se prikaže na levi strani gradbišča, in na dnu izberemo Urejanje vnosa. V pogovornem oknu, ki se prikaže, v rubriki Zbirka vnesemo ime nove zbirke, ali pa izberemo obstoječo.

Sestavek iz zbirke umaknemo, če v isti rubriki izbrišemo navedbo zbirke.

Vse izraze v zbirki lahko poiščemo z iskalnikom. Izberemo zavihek Vnosi, pritisnemo gumb Iskanje in napišemo ime zbirke v rubriki Zbirka.

Za izvoz izbrane zbirke kliknite na ikono v desnem zgornjem kotu okvira: .

5. RAZPRAVE

O izrazih in razlagah potekajo razprave na forumu in po elektronski pošti. Kot urednik lahko objavite novo razpravo na forumu, ali se vključite v drugo razpravo. Če razpravo otvorite iz gradbišča (gumb Forum), bo razprava trajno povezana s sestavkom, v forumu pa bo tudi vidna.