Značke

Islovar je odprt za uporabnike, ki lahko vidijo tudi izraze, ki še niso bili dokončno urejeni. Zato vas opozarjamo na naslednje značke:


Urejeno - slovarski sestavek je uredila in pregledala slovaropisna skupina Islovarja in je končna redakcija. Sprememba ali dopolnitev je mogoča le, če je razlago strokovnega izraza treba dopolniti ali spremeniti glede na nove ugotovitve.


Strokovno pregledano - strokovni izraz in razlago je pregledala in uredila strokovna skupina.


Pregledano - Strokovni izraz je pregledal urednik, ki je presodil, da sodi v Islovar; strokovni izraz je navadno že delno razložen.


Predlog - Strokovni izraz je predlagal uporabnik ali urednik; presoja o ustreznosti predloga je majhna.