Predlagam, da bi se za bucket/bin v slovenščini uporabljalo predal. Prav tako gre za metaforično poimenovanje, ki pa je nam domače (predalčkanje): če se za "bucket" uporabi beseda "predal" se lahko uporabi za "bucket sort" predalčno urejaje/razvrščanje/razporejanje, za "bucket redering" "predalčno upodabljanje" in za "bucket sequence" "predalno zaporedje".