V slovarju je izraz preveden kot računalniško razmišljanje.

V Strokovni delovni skupine za analizo prisotnosti vsebin računalništva in informatike v programih osnovnih in srednjih šol ter za pripravo študije o možnih spremembah na MIZŠ, v kateri s(m)o sodelovali strokovnjaki iz različnih strok s(m)o izraz prevedli kot:

računalniško mišljenje

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Aktualno/PorociloRINOS30518.pdf