CTE se uporablja znotraj podatkovnih tehnologij (podatkovne baze itd).

Smatra se lahko kot začasen niz rezultatov (angl. Result Set), ki je opredeljen v okviru izvajanja enega samega osnovnega poizvedovanja (INSERT, UPDATE, DELETE ali CREATE VIEW). Koncept je podoben izpeljanim tabelam (angl. derived table), saj se ne shrani kot objekt in traja samo za čas trajanja poizvedbe.

Predlog prevoda: običajen izraz tabele (OIT).