Spoštovani,

če obstaja stavek: "An organization’s information governance is the backbone of its strategy for information management."

Kako ga prevedemo ob dejstvu, da je management - http://sam-d.si/izraz/management/ in governance http://sam-d.si/izraz/governance/

Slovar informatike potem napačno razlaga: uprávljanje informácij - information management

Ali lahko v slovarju določimo/dodamo: information governance - upravljanje informacij infomration government - ravnanje z informacijami

lp

Zadnja sprememba