Pozdravljeni,

prevod: "hipno sporočanje," ki je doživel razmah v uporabi ni najbolj ustrezen, zato predlagam zamenjavo v vašem slovarju z s prevodom: "hipno dopisovanje". To je namreč prav tako v rabi (vira: dis-slovarcek.ijs.si in fran).

Sporočanje je nadpomenka dopisovanja, bistveno bolj ohlapna, pa tudi v rabi za eno bolj specifično situacijo, ko želimo povedati, da je nekdo sporočil točno določen podatek.

Pri IM odjemalcih in interakcijah uporabnikih pa gre dejansko za dopisovanje (tako kot prek SMS sporočil).

Na plan z mnenji, kritikami in pojasnili!