Referenčni podatki so podatki, ki določajo nabor dopustnih vrednosti, ki jih uporabljajo druga podatkovna polja.Šifranti.